Marhalfed

Günümüzde yeni bir iş kolu olan halı yıkama hizmetlerinin mesleki ve fiziki standartları henüz yetkililerce bilinmediği ve tanınmadığı için yeterli tebliğ ve denetim yapılamamaktadır. Bu nedenle sektörümüz sorunlar yumağı halinde düzensiz ve kontrolsüz büyümektedir.

Derneklerimize üye ve diğer tüm halı yıkamacı meslektaşımızın, yasal haklarının  araştırılıp paylaşılması, mesleki ve sosyal sorunlarına çözüm önerileri sunulması, sektördeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,mesleki ve kişisel eğitimlerle hizmet kalitesinin artırılması, hak edilen kazançlara ulaşılması ve mesleğimize saygınlık kazandırılması amacıyla projeler geliştirmek, federasyonumuzun  öncelikli hedefleridir.

Federasyonumuzu teşkil eden dernek yönetimleri ve üyeleri olarak, sektörde birlik ve beraberliğin sadece “ sözde” değil, hoş görü, saygı, sevgi, dayanışma içeren davranışlarla ve gönülden katılımlarla mümkün olacağına inanıyoruz.

Sektörde sorunun değil, çözümün bir parçası olmak isteyen, görüş öneri ve tecrübeleriyle katkı sunmak isteyen meslektaşlar, sektör temsilcisi tüm arkadaşları ve oluşumları bu birlikteliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla..

MARHALFED YÖNETİM KURULU BŞK.
Bahattin ERSÖNMEZ

Marmara Halı Temizlemeciler Federasyonu 2016 yılında kurulmuştur.
Federasyonumuza bağlı dernekler şunlardır.

Bursa Halı Temizlemeciler Derneği
BUHTED

Sakarya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği
SPHTYD

İstanbul Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği
İSHAYDER

Profesyonel Halı Temizleyiciler Derneği
PHTYD

Kocaeli Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği
KOPHAYDER

MARHALFED Ailesine Katıl!

MARHALFED Ailesine katılarak çalışmalarımız ve faaliyetlerimizde, Derneğiniz ile üye olabilir, Federasyonumuzun gücünü arkanıza alabilirsiniz.

İletişim
0 532 325 98 90