DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM
13 Temmuz 2020 pazartesi günü Konya Mıhoğlu Halı Yıkama Eren beyin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden aldığı randevuya istinaden, Eren Mıhoğlugil, Bahattin Ersönmez, Azem Kökez ve Kenan Yılmaz ile birlikte mesleğimizde, belediyelerce ruhsatlandırmaya esas kabul edilecek işyeri kriterleri taslağını ilgili birimlerde görüşülmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ilettik.
Yapılan görüşmelerde bu taleplerimizin gündeme alınabilmesi için, taleplerin geniş kapsamlı olması diğer dernek ve odalardan da gelmesi hususu görüşülmüştür. Önümüzdeki süreçte duyarlı derneklerle birlikte hareket edilerek, bağlı bulunduğumuz odaların da desteğini alarak meslek krıterlerimizin tescillenmesi için aşağıda ilgililere sunduğumuz kriterleri inceleyerek, duyarlı tüm sektör temsilcilerimizin görüş ve önerileriyle katkı ve katılımlarını bekliyoruz. Saygılarımla..

Marhalfed Bşk.
Bahattin ERSÖNMEZ